Корпоративні відносини

Документи ПрАТ "Криворізький міський молокозавод № 1"

Звітність

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2020 рік (викладено 13.04.2021)

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2019 рік (викладено 14.12.2020)

Повідомлення про несвоєчасно викладену регулярну інформацію про звіт емітента за 2018 рік (викладено 24.11.2020)

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2018 рік (викладено 24.11.2020)

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2016 рік

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2015 рік

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2014 рік

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2013 рік

Регулярна інформація. річний звіт емітента цінних паперів за 2012 рік

Регулярна інформація. Річний звіт емітента цінних паперів за 2011рік

Регулярна інформація. річний звіт емітента цінних паперів за 2010 рік

Корпоративне управління

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ у чергових Загальних зборах акціонерів, що відбулися 13 травня 2021 року

П Р О Т О К О Л № 31 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Статут Товариства

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 29.08.2011 року

Особлива інформація

Особлива інформація "Зміна посадових осіб" 13.05.2021р. (розміщено 14.05.2021)

Особлива інформація "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" 13.05.2021р (розміщено 14.05.2021)

Повідомлення про несвоєчасно викладену особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (викладено 29.03.2021)

Повідомлення про несвоєчасно викладену особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (викладено 23.10.2020)

Особлива інформація від 29.03.2021 (викладено 29.03.2021)

Особлива інформація від 29.03.2021 (викладено 29.03.2021)

Особлива інформація від 21.05.2019 (викладено 23.10.2020)

Особлива інформація від 12.12.2017




Повідомлення про загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Криворізький міськмолокозавод №1 (викладено 08.04.2021)

Інформація щодо загальної кількості акцій та кількості голосуючих акцій на дату обліку 06.05.2021 (розміщено 11.05.2021)