Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Горбунов О. О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

21.04.2017

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9

4. Код за ЄДРПОУ

            00444932

5. Міжміський код та телефон, факс

            (056) 409-21-69, (056) 409-21-70

6. Електронна поштова адреса

            corpupr@kgmz1.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

№78 Відомості НКЦПФР

 

25.04.2017

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kgmz1.com.ua/post_companies

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017

звільнено

Голова Наглядової ради

Шуміцький Максим Олександрович

ЕА 660023

12.10.1999 Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області

0,4093

Зміст інформації:

Звільнено повний склад Наглядової ради,у зв'язку зі змінами в законодавстві, згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол №30 від 21.04.2017р.:

Шуміцького Максима Олександровича - Голову Наглядової ради

Строк перебування на посаді з 17.06.2015 року по 21.04.2017 року.

Протягом останніх п`яти років обіймав посади:

2012-2015 - механік відділу поставки ТОВ "Епіцентр К"

2015-2017 - заступник генерального директора з транспортно-господарської діяльності ПрАТ "КММЗ №1"

2017 - заступник генерального директора з сировини ПрАТ "КММЗ №1".

Розмір частки в статутному капіталі 0, 4093%, розмір пакета акцій емітента, які належать - 0,4093%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

21.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

Гриценко Ірина Миколаївна

АЕ 824027

29.09.1997 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України

0

Зміст інформації:

Гриценко Ірину Миколаївну - Члена Наглядової ради

Строк перебування на посаді з 17.06.2015 року по 21.04.2017 року.

Протягом останніх п`яти років обіймала посади:

2012-2015 - начальник відділу збуту ПрАТ "КММЗ №1"

2015-2017 - директор комерційний ПрАТ "КММЗ №1"

Розмір частки в статутному капіталі 0%, розмір пакета акцій емітента, які належать 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

21.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

Дмітрієва Олена Валеріївна

АН 617631

09.07.2007 Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України

0

Зміст інформації:

Дмітрієву Олену Валеріївну - Члена Наглядової ради

Строк перебування на посаді з 17.06.2015 року по 21.04.2017 року.

Протягом останніх п`яти років обіймала посади:

2012-2015 - менеджер із збуту ПрАТ "КММЗ №1"

2015-2017 - менеджер із збуту (бюджет) ПрАТ "КММЗ №1"

Розмір частки в статутному капіталі 0%, розмір пакета акцій емітента, які належать 0 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

 

21.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Шуміцький Максим Олександрович

ЕА 660023

12.10.1999 Долинським РВ УМВС України в Кіровоградській області

0,4093

Зміст інформації:

Обрано новий склад Наглядової ради, згідно рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол №30 від 21.04.2017р.:

Шуміцького Максима Олександровича - Член Наглядової ради (фізична особа - акціонер)

Обрано строком на три роки з 21.04.2017 р. по 30.04.2020 р.

Протягом останніх п`яти років обіймав посади:

2012-2015 - механік відділу поставки ТОВ "Епіцентр К"

2015-2017 - заступник генерального директора з транспортно-господарської діяльності ПрАТ "КММЗ №1"

2017 - заступник генерального директора з сировини ПрАТ "КММЗ №1".

Розмір частки в статутному капіталі 0,4093 %, розмір пакета акцій емітента, які належать - 0,4093%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

21.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Похилько Дмитро Володимирович

АК 990887

18.09.2000 Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України

0

Зміст інформації:

Похилько Дмитра Володимировича - Член Наглядової ради (фізична особа - представник акціонера)

Обрано строком на три роки з 21.04.2017 р. по 30.04.2020 р.

Протягом останніх п`яти років обіймав посади:

2012-2013 - юрисконсульт відділення реалізації нафтопродуктів по Дніпропетровській області ПАТ "Укрнафта"

2013-2017 - самозайнята особа.

Розмір частки в статутному капіталі 0%, розмір пакета акцій емітента, які належать 0 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

21.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Гриценко Ірина Миколаївна

АЕ 824027

29.09.1997 Жовтневис РВ Криворізького МУ УМВС України

0

Зміст інформації:

Гриценко Ірину Миколаївну - Член Наглядової ради (фізична особа - представник акціонера)

Обрано строком на три роки з 21.04.2017 р. по 30.04.2020 р.

Протягом останніх п`яти років обіймала посади:

2012-2015 - начальник відділу збуту ПрАТ "КММЗ №1"

2015-2017 - директор комерційний ПрАТ "КММЗ №1"

Розмір частки в статутному капіталі 0%, розмір пакета акцій емітента, які належать 0 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Другие новости и акции компании

Чергові загальні збори акціонерів

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД № 1» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2014 року о 10 годині за адресою: Україна, 50025, м. Кривий Ріг, вул.Окружна, 9 (приміщення актового залу)
Добавлено: 2017-04-25

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1 В апреле 2014 г. Криворожский гормолокозавод № 1 проводит благотворительную акцию для всех рожениц г. Кривого Рога.
Добавлено: 2017-04-25