Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.04.2017

23 673,3

33 819

70

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол №30 від 21.04.2017р. Товариству надано право здійснювати значні правочини, які перевищують поріг 50% і досягають 70 % від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Статуту Товариства та діючого законодавства України. Підписання таких Договорів можливе після погодження Наглядовою радою і підписом Генерального директора Товариства. Попередня згода надана до кінця квітня 2018 року (до наступних річних загальних зборів).

Загальна кількість голосів учасників  що мали право голосу на загальних зборах  - 6 512 768 голосів .

 

Голосувало "За"…………………………………………………………………… 6 512 768  голосів…  (100 % від загальної кількості присутніх на зборах, 100% голосуючих акцій)

Голосувало "Проти"…………………………………………………………….0  голосів…  (0 %)

 "Утримались"…………………………………………………………………….….0  голосів…  (0 %)

 

 

Другие новости и акции компании

Чергові загальні збори акціонерів

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД № 1» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2014 року о 10 годині за адресою: Україна, 50025, м. Кривий Ріг, вул.Окружна, 9 (приміщення актового залу)
Добавлено: 2017-04-25

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1 В апреле 2014 г. Криворожский гормолокозавод № 1 проводит благотворительную акцию для всех рожениц г. Кривого Рога.
Добавлено: 2017-04-25