Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Горбунов О. О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

08.05.2017

 

(дата)

           

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД №1"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9

4. Код за ЄДРПОУ

            00444932

5. Міжміський код та телефон, факс

            (056) 409-21-69, (056) 409-21-70

6. Електронна поштова адреса

            corpupr@kgmz1.com.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

№86 Відомості НКЦПФР

 

11.05.2017

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kgmz1.com.ua/post_companies

в мережі Інтернет

10.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.05.2017

припинено повноваження

Головний бухгалтер

Грущинська Олена Миколаївна

АЕ 262150

05.04.1996 Довгинцівським РВ Криворізького МУ МВС України

0

Зміст інформації:

Грущинська Олена Миколаївна призначена на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу №21-к Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1", Горбунова О. О. від 09.02.2017 року за строковим договором з 09.02.2017р. по 08.05.2017р., тому 08.05.2017 є останнім днем на посаді за строковим договором, повноваження припиняються.

На протязі останніх п`яти років перебувала на посадах:

квітень 2007р.-листопад 2011р. - ЗАТ "Інком" (заступник головного бухгалтера)

листопад 2011р.-лютий 2014р. - ПрАТ "Інком" (фінансовий аналітик)

березень 2014р.-вересень 2014р. - ТДВ "Криворізький завод "Універсал" (головний бухгалтер)

вересень 2014р.-лютий 2017р. - фізична особа-підприємець

Розмір частки в статутному капіталі 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

08.05.2017

призначено

Головний бухгалтер

Грущинська Олена Миколаївна

АЕ 262150

05.04.1996 Довгинцівським РВ Криворізького МУ МВС України

0

Зміст інформації:

Згідно Наказу №79-к Генерального директора ПрАТ "КММЗ №1", Горбунова О. О. від 08.05.2017р. з 09.05.2017р. призначена Головним бухгалтером ПрАТ "КММЗ №1"і переведена на постійну основу з оплатою праці згідно штатного розпису.

 

Другие новости и акции компании

Чергові загальні збори акціонерів

Чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД № 1» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2014 року о 10 годині за адресою: Україна, 50025, м. Кривий Ріг, вул.Окружна, 9 (приміщення актового залу)
Добавлено: 2017-05-10

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1

Благотворительная акция Криворожского молокозавода № 1 В апреле 2014 г. Криворожский гормолокозавод № 1 проводит благотворительную акцию для всех рожениц г. Кривого Рога.
Добавлено: 2017-05-10